Гость
Вход

21.05.2021
Конференція оцінювачів 2021 "Перспективи оцінки та оціночної діяльності в Україні"

Детальніше...

20.05.2021
Практика визначення вартості земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах

Детальніше...

21.12.2020
Щодо результатів перевірки ВГО АСБОУ комісією ФДМУ.

Детальніше...

04.06.2020
Оголошення про З’їзд АСБОУ

Детальніше...


12.07.2018
Школа Вищої Майстерності. Я. Маркус

Детальніше...

30.10.2017
Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна

Детальніше...


Як Ви ставитеся до дистанційного підвищення кваліфікації оцінювачів?

Про нас > Загальна інформація

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України» (скорочена назва організації -  ВГО "АСБОУ") є всеукраїнською громадською організацією, яка поширює свою діяльність на територію всієї України, є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України та Статуту, на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, гласності та законності.

Асоціація є юридичною особою згідно з законодавством України, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді. Асоціація має власне найменування, самостійний баланс, поточні, депозитні (у тому числі валютні) рахунки в банківських установах, печатки та штампи та власну символіку.

Головною метою Асоціації є сприяння розвитку професійній оціночній діяльності, захисту законних інтересів та прав членів Асоціації, координація їх зусиль на зміцнення навчального, наукового та економічного потенціалу України.

Головними завданнями Асоціації є:

 • забезпечення належної якості та об'єктивності оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - її членами; сприяння виконанню положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна;
 • захист інтересів кредитних організацій за допомогою розробки пропозицій направлених на зниження ризиків нанесення збитків, зумовлених неякісним наданням послуг оцінювачів;
 • захист прав та інтересів оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності - членів Асоціації в законодавчих, судових та місцевих органах влади, а також на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності;
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчої та методичної бази в галузі оцінки для кредитних організацій;
 • сприяння членам Асоціації у вирішенні питань, пов'язаних з оцінною діяльністю в банківському секторі;
 • підвищення ефективності застосування оціночної практики в банківському секторі;
 • посилення та підвищення ефективності взаємодії кредитних організацій і оцінювачів;
 • участь у професійній підготовці оцінювачів, а також сприяння підвищенню професійного рівня кваліфікації членів Асоціації;
 • сприяння працевлаштуванню та професійному росту членів Асоціації;
 • розвиток інформаційних технологій в оцінці майна, широке інформування суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;
 • сприяти вивченню і поширенню передового міжнародного досвіду у сфері професійної оціночної діяльності, налагодження і розвиток міжнародного співробітництва.

Асоціація має право:

 • вносити пропозиції щодо розвитку професійної оціночної діяльності, в тому числі й шляхом розроблення нормативно-правових актів;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • користуватися всіма іншими правами, передбаченими законодавством України.

Членами Асоціації стають з дати реєстрації письмової заяви

 • індивідуальні члени - фізичні особи, які підтримують діяльність Асоціації, згодні зі Статутом, за віком, у відповідності до законодавства, можуть вступати до Асоціації, сплатили вступний внесок і подали у Правління Асоціації письмову заяву;
 • колективи юридичних осіб, що діють у сфері професійної оціночної та банківської діяльності, згодні зі Статутом, сплатили вступний внесок і подали до Правління Асоціації письмову заяву. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників;

Індивідуальні та колективні члени мають рівні права.

Засновниками Асоціації є її індивідуальні члени, які і не можуть мати обсяг прав більший, ніж у інших членів Асоціації та мають такі ж обв'язки, що і члени Асоціації.