Гость
Вход

29.12.2017
Привітання зі святами!

Детальніше...

05.11.2017
Інформація про процедуру отримання статусу РЕВ

Детальніше...

24.07.2017
Вітаємо акредитовану в АСБОУ Компанію АРГУМЕНТ з п'ятнадцятиріччям!
Вітаємо акредитовану в АСБОУ Компанію АРГУМЕНТ з п'ятнадцятиріччям! ...

Детальніше...

16.06.2017
АСБОУ – член FIABCI.

Детальніше...


12.07.2018
Школа Вищої Майстерності. Я. Маркус

Детальніше...

30.10.2017
Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна

Детальніше...


У Вашому портфелі замовлень оцінка для потреб банку (кредитування, переоцінка застав) зараз займає:

Оголошення > Інформація про процедуру отримання статусу РЕВ
Всі новини

Информация о процедуре получения статуса РЕВ

05.11.2017 11:13

Шановні колеги!

28 жовтня 2017 року Асоціації Спеціалістів Банківської Оцінки України (АСБОУ) рішенням Генеральної Асамблеї Європейської Групи Асоціацій Оцінювачів (The European Group of Valuers Associations – TEGoVA) надано право проведення міжнародної сертифікації оцінювачів на присвоєння статусу «Визнаний Європейський Оцінювач» (Recognized European Valuer TEGoVA – REV).

Статус REV демонструє міжнародним і місцевим клієнтам високу кваліфікацію оцінювачів та дозволяє інвесторам ідентифікувати місцевих оцінювачів, як таких, що працюють на високому європейському рівні. Це дає можливість як великим, так і невеликим оціночним компаніям збільшувати свій портфель клієнтів та географію надання послуг.

За дорученням Правління АСБОУ Кваліфікаційний Комітет АСБОУ розробив та затвердив процедуру отримання та підтримки кваліфікаційного звання «Визнаний Європейський Оцінювач (REV TEGoVA)».

Вимоги до кандидата.
Кваліфікаційне звання «Визнаний Європейський Оцінювач (REV TEGoVA)» присвоюється кандидату, що задовольняє наступним вимогам:

 • претендент повинен бути членом ГО «АСБОУ»;
 • претендент повинен мати диплом про повну вищу освіту;
 • претендент повинен мати як мінімум одне з кваліфікаційних звань: кваліфікаційне звання оцінювача нерухомості, присвоєне державою, в якому здійснює свою оціночну діяльність претендент; TGA; RICS (FRICS, MRICS);
 • претендент повинен мати безперервний, документально підтверджений, стаж оціночної діяльності не менше 5 років;
 • претендент повинен надати список не менше 20 звітів про оцінку нерухомості за останні 2 роки роботи, які можуть бути надані на рецензію Кваліфікаційного комітету ГО «АСБОУ». Запитані для перевірки Кваліфікаційного комітетом ГО «АСБОУ» звіти повинні отримати позитивні рецензії від Експертного комітету ГО «АСБОУ»;
 • претендент повинен постійно підвищувати свій професіоналізм в оціночної діяльності. Для проходження атестації претендент повинен надати документальне підтвердження підвищення професійної кваліфікації протягом останнього року не менше 20 годин на рік;
 • претендент повинен володіти комплексними повноцінними знаннями і мати професійний досвід в області теорії і практики оцінки нерухомості, включаючи знання Європейських Стандартів Оцінки або (там, де це необхідно) будь-яких інших еквівалентних стандартів оцінки, визнаних TEGoVA і застосовуваних відповідно до особливостей державного регулювання. Документи про професійну освіту (університетські дипломів, диплом про післявузівської професійної підготовки, посвідчення (свідоцтва) про підвищення кваліфікації) розглядаються як визнані TEGoVA, якщо вони готують оцінювача до виконання якісних послуг з оцінки на основі знань, базою якого є наступні теми:
  • принципи конституційного, контрактного і цивільного права, що впливають на вартість об'єктів нерухомості;
  • принципи економічної теорії, включаючи ті, які стосуються ринку нерухомості;
  • принципи оцінки, практика і стандарти, включаючи встановлені законом норми оцінки;
  • фінансування нерухомого майна, інвестиційний і статистичний аналіз;
  • законодавство по нерухомості, землеустрою та охорони навколишнього середовища; оподаткування доходів нерухомого майна та прав власності;
  • правила бухгалтерського обліку об'єктів нерухомості;
  • знання про земельний кадастр і регістрі майнових прав;
  • принципи будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості;
  • професійна етика.
 • претендент зобов'язаний дотримуватися положень Кодексу професійної етики TEGoVA, Європейських та національних стандартів оцінки під час здійснення оціночної діяльності.

Перелік документів:

1. Заява про проходження атестації на присвоєння кваліфікаційного звання REV (оригінал і електронна версія);
2. Реєстраційна анкета претендента на атестацію на присвоєння звання REV (оригінал і електронна версія);
3. Копію платіжного документа про сплату реєстраційного збору;
4. Копія диплома про вищу освіту;
5. Копія документа про присвоєння кваліфікаційного звання оцінювача нерухомості;
6. Копії документів, що підтверджують безперервний стаж оціночної діяльності як оцінювача нерухомості протягом 5 років;
7. Копії документів, що підтверджують проходження підвищення професійної кваліфікації як оцінювача нерухомості протягом останнього року в розмірі не менше 20 годин на рік;
8. Перелік звітів про оцінку нерухомого майна в кількості 20 штук, складених за останні 2 роки.

Іспит на присвоєння кваліфікаційного звання «Визнаний Європейський Оцінювач (REV TEGoVA)»

Іспит на присвоєння кваліфікаційного звання «Визнаний Європейський Оцінювач (REV TEGoVA)» складається з тестування та співбесіди.

Тестування проходить в письмовій формі та передбачає відповіді на запитання в області теорії і практики оцінки нерухомості, включаючи знання професійних стандартів оцінки (EVS 2016; IVSC 2017; національні стандарти).

Співбесіда складається з розгляду та обговорення матеріалів, наданих Претендентом, у тому числі кейсів, щодо оцінки майна, нормативно-правових актів з оцінки майна, оціночних професійних стандартів, а також Кодексу Етики та норм Професійної Діяльності;

Присвоєння звання «Визнаний Європейський Оцінювач (REV TEGoVA)»

За результатами екзамену та розгляду матеріалів Кваліфікаційна Комісія АСБОУ складає висновок, який надає на затвердження Правлінню АСБОУ.

Після затвердження Правлінням АСБОУ Виконавча дирекція Асоціації інформує претендентів про результати атестації. Інформація про претендентів, по яких було прийнято позитивне рішення, щодо присвоєння статусу REV TEGoVA, оприлюднюється у відповідному розділі веб-сайту АСБОУ та вноситься у реєстр TEGoVA.

Кандидати, що успішно пройшли атестацію отримують сертифікат Recognized European Valuer – REV, терміном дії 5 років та право позначати отриманий статус при листуванні, у візитках та т.і. скороченням «REV» після свого прізвища, а також використовувати особисту печатку зразка, встановленого TEGoVA.

Оплата процедури отримання статусу REV.

На 2017 рік рішенням Правління АСБОУ плата атестацію за процедурою отримання звання REV складає 500 Євро у гривневому еквіваленті. Оплата здійснюється в 2 етапи:

 • еквівалент 100 Євро при реєстрації документів
 • еквівалент 400 Євро при успішному проходженні атестації

Період проведення атестації

Процедура атестації буде розпочата після отримання п’ятьох або більше заявок.

Контакти.

Дмитрук Ольга тел. 0503622362, director.ikc@gmail.com
Ковальський Юрій 0503967936, kovalskiy@asbou.com.ua 

 

 

___________________________________________________

Редактировалось 1 раз (последняя редакция 17.11.2017 11:28)