Гость
Вход

21.12.2020
Щодо результатів перевірки ВГО АСБОУ комісією ФДМУ.

Детальніше...

04.06.2020
Оголошення про З’їзд АСБОУ

Детальніше...

18.03.2020
Робота навчального центру під час карантину (дистанційне навчання)
 Доброго дня, колеги. Так сталося, що наша країна, ...

Детальніше...

31.12.2019
Поздоровлення з Новим роком та Різдвом

Детальніше...


12.07.2018
Школа Вищої Майстерності. Я. Маркус

Детальніше...

30.10.2017
Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна

Детальніше...


Як Ви ставитеся до дистанційного підвищення кваліфікації оцінювачів?

Про нас > Загальна інформація

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України» (скорочена назва організації -  ВГО "АСБОУ") є всеукраїнською громадською організацією, яка поширює свою діяльність на територію всієї України, є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України та Статуту, на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, гласності та законності.

Асоціація є юридичною особою згідно з законодавством України, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді. Асоціація має власне найменування, самостійний баланс, поточні, депозитні (у тому числі валютні) рахунки в банківських установах, печатки та штампи та власну символіку.

Головною метою Асоціації є сприяння розвитку професійній оціночній діяльності, захисту законних інтересів та прав членів Асоціації, координація їх зусиль на зміцнення навчального, наукового та економічного потенціалу України.

Головними завданнями Асоціації є:

 • забезпечення належної якості та об'єктивності оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - її членами; сприяння виконанню положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна;
 • захист інтересів кредитних організацій за допомогою розробки пропозицій направлених на зниження ризиків нанесення збитків, зумовлених неякісним наданням послуг оцінювачів;
 • захист прав та інтересів оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності - членів Асоціації в законодавчих, судових та місцевих органах влади, а також на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності;
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчої та методичної бази в галузі оцінки для кредитних організацій;
 • сприяння членам Асоціації у вирішенні питань, пов'язаних з оцінною діяльністю в банківському секторі;
 • підвищення ефективності застосування оціночної практики в банківському секторі;
 • посилення та підвищення ефективності взаємодії кредитних організацій і оцінювачів;
 • участь у професійній підготовці оцінювачів, а також сприяння підвищенню професійного рівня кваліфікації членів Асоціації;
 • сприяння працевлаштуванню та професійному росту членів Асоціації;
 • розвиток інформаційних технологій в оцінці майна, широке інформування суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;
 • сприяти вивченню і поширенню передового міжнародного досвіду у сфері професійної оціночної діяльності, налагодження і розвиток міжнародного співробітництва.

Асоціація має право:

 • вносити пропозиції щодо розвитку професійної оціночної діяльності, в тому числі й шляхом розроблення нормативно-правових актів;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • користуватися всіма іншими правами, передбаченими законодавством України.

Членами Асоціації стають з дати реєстрації письмової заяви

 • індивідуальні члени - фізичні особи, які підтримують діяльність Асоціації, згодні зі Статутом, за віком, у відповідності до законодавства, можуть вступати до Асоціації, сплатили вступний внесок і подали у Правління Асоціації письмову заяву;
 • колективи юридичних осіб, що діють у сфері професійної оціночної та банківської діяльності, згодні зі Статутом, сплатили вступний внесок і подали до Правління Асоціації письмову заяву. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників;

Індивідуальні та колективні члени мають рівні права.

Засновниками Асоціації є її індивідуальні члени, які і не можуть мати обсяг прав більший, ніж у інших членів Асоціації та мають такі ж обв'язки, що і члени Асоціації.