Гость
Вход

21.05.2021
Конференція оцінювачів 2021 "Перспективи оцінки та оціночної діяльності в Україні"

Детальніше...

20.05.2021
Практика визначення вартості земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах

Детальніше...

21.12.2020
Щодо результатів перевірки ВГО АСБОУ комісією ФДМУ.

Детальніше...

04.06.2020
Оголошення про З’їзд АСБОУ

Детальніше...


12.07.2018
Школа Вищої Майстерності. Я. Маркус

Детальніше...

30.10.2017
Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна

Детальніше...


Як Ви ставитеся до дистанційного підвищення кваліфікації оцінювачів?

Оголошення > Лист АСБОУ щодо законопроекту 2047-д
Всі новини

Лист АСБОУ щодо законопроекту 2047-д

02.12.2019 21:52

Вих. 02-12/027/2019-Л від 02 грудня 2019

Верховна Рада України
Голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Д.О. Гетманцеву

 

Шановний Данило Олександровичу!

Саморегулівна організація оцінювачів ГО “Асоціація спеціалістів банківської оцінки України” (далі Асоціація) звертається до Вас з приводу законопроекту, що розглядається Верховною Радою України № 2047-д від 31.10.2019 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна».

Ми проаналізували і обговорили зазначений проект із членами Асоціації та просимо врахувати наші пропозиції при його подальшому розгляді, зокрема:

1. Проектом передбачено, що Інформація з Єдиної бази про об'єкт нерухомості та його вартість (у тому числі, звіти про оцінку) є інформацією з відкритим, прямим неавторизованим доступом та можливістю завантаження у форматі відкритих даних, автоматично оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в режимі реального часу (онлайн) (крім персональних даних та відомостей, що становлять захищену законом таємницю, при цьому до таких даних (відомостей) не відноситься інформація про суб'єктів оціночної діяльності, оцінювачів). При цьому незрозуміло яким чином із завірених кваліфікованим електронним підписом суб'єкта оціночної діяльності звітів про оцінку буде видалена інформація про персональні дані замовника звіту та/або власника майна, без порушення цілісності документа. Також ми виступаємо категорично проти надання будь-якій людині можливості завантаження електронної версії таких звітів (щодо необхідності оприлюднення інформації зі звіту ми не заперечуємо). Якісно виконаний звіт містить велику кількість інформації про оцінювану нерухомість, у тому рахунку і фотосвітлини житлових приміщень власників житла, на яких можуть бути зафіксовані особисті та цінні речі. Не кожна людина зрадіє появі такої інформації у вільному доступі. Отже пропонуємо залишити повний доступ до інформації зі звітів вільним, а доступ до звітів відкрити лише для Фонду державного майна України (далі Фонд), суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що його склали, рецензентів, що будуть залучені Фондом для проведення рецензування, а також нотаріусів, при цьому кожна така особа, для завантаження звіту, повинна авторизуватися у Єдиній базі за допомогою кваліфікованого електронного підпису та залишити відмітку про завантаження звіту.

2. Проект закону передбачає, що звіти про оцінку об'єктів нерухомості реєструються в Єдиній базі суб'єктами оціночної діяльності лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Тобто проектом передбачається підписання звітів кваліфікованим підписом лише суб’єктами оціночної діяльності, при цьому вимога щодо підписання звітів оцінювачем відсутня. Подібна практика призведе до ухилення від відповідальності оцінювачів, що склали неякісний звіт, та поширення зловживань у цій сфері.

3. У даному проекті закону відсутня норма про автоматичну ідентифікацією суб’єктів оціночної діяльності Єдиною базою, яка передбачалася попередньою версією Проекту. Ми вважаємо, що це також стане полем для зловживань, як-то виконання оцінки компаніями та/або оцінювачами із недійсними дозвільними документами, адже у Проекті вказано, що Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено перевірку нотаріусом формування довідок про оціночну вартість об'єктів нерухомості за результатами електронного визначення оціночної вартості або реєстрації звіту про оцінку, нотаріус перевіряє зміст довідки на достовірність даних про об'єкт нерухомості (місцезнаходження, загальна площа, рік будівництва, оціночна вартість об'єкта оцінки тощо) та дату формування довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості або реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та наявність присвоєного йому унікального реєстраційного номера, а також звіряє інформацію про суб'єкта оціночної діяльності та ринкову вартість об'єкта нерухомості, які містяться у звіті про оцінку, з даними Єдиної бази. Тобто, нотаріус лише звірить дані про суб’єкта оціночної діяльності у Єдиній базі із даними у звіті, інші вимоги до нотаріуса не висуваються. Наразі зараз така ідентифікація є обов’язковою та проводиться авторизованими майданчиками. Це унеможливлює виконання робіт «заднім числом» оцінювачами та/або суб’єктами оціночної діяльності, дозвільні документи яких недійсні або дія яких призупинена. У запропонованому варіанті викладення закону обмежити виконання та реєстрацію звітів із датою оцінки до зупинення дії дозвільних документів оцінювачів та/або суб’єктів оціночної діяльності практично неможливо, оскільки Єдиною базою не проводиться ідентифікація оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, а строк дії такого звіту та строк його реєстрації не обмежений ніяким документом. Отже, навіть після зупинення дії усіх дозвільних документів суб’єкта оціночної діяльності та/або оцінювача, така компанія зможе виконувати роботи по оцінці, вказуючи дату оцінки до припинення дії таких документів, та реєструвати їх у Єдиній базі.

4. У проекті закону вказано, що Реєстрація звіту про оцінку майна з присвоєнням йому унікального реєстраційного номера здійснюється Єдиною базою за умови, що визначена у звіті про оцінку майна ринкова вартість об'єкта нерухомості відрізняється не більше, як на 25 відсотків від оціночної вартості, визначеної Єдиною базою. У разі, якщо визначена у звіті про оцінку майна ринкова вартість об'єкта нерухомості відрізняється більше, як на 25 відсотків від оціночної вартості, визначеної Єдиною базою, Єдина база автоматично відмовляє в реєстрації звіту про оцінку. У такому разі суб'єкт оціночної діяльності має право протягом п'яти робочих днів з дня відмови у реєстрації звіту про оцінку звернутися через Єдину базу до Фонду державного майна України із заявою про забезпечення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

По-перше, можливість зниження вартості на 25% без будь-якої перевірки призведе до масового маніпулювання вартістю у цих межах та, як наслідок, недоотримання коштів бюджетом. Ми пропонуємо піддавати перевірці (рецензуванню) усі оцінки, що виконані з метою оподаткування. Для цього можливо залучити експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів, яких на сьогодні в Україні вже сім, та Фонд із його регіональними відділеннями. По-друге, надати право на звернення щодо проведення рецензування звіту необхідно не суб’єкту оціночної діяльності, а замовнику оцінки, оскільки саме він вирішуватиме, що йому робити з отриманими результатами і тут немає бути перепон у вигляді незгоди на рецензування суб’єкта оціночної діяльності та/або оцінювача.

 

Голова АСБОУ

С. Фролов

Завантажити лист >>